Положення, припципи

Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 16.04.2018р.)

Положення про загальні збори акціонерів ПРАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 16.04.2018р.)
Положення про наглядову раду ПРАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 16.04.2018р.)
Положення про виконавчий орган (директора) ПРАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 16.04.2018р.)

 

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 03.04.2012 р.).  

Положення про Наглядову раду ПАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 03.04.2012 р.).

Положення про виконавчий орган ПАТ  ”Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 03.04.2012 р.). 

Положення про Ревізійну комісію ПАТ “Тростянецький мясокомбінат” (затверджено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 03.04.2012 р.).

Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” (затверджено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 03.04.2012 р.). 

 

 

Comments are closed.